Αποστολές

Οἱ παραγγελίες έσωτερικοῦ ἀποστέλλονται μέ Γενική Ταχυδρομική.
Οἱ παραγγελίες έξωτερικοῦ ἀποστέλλονται μέ ΕΛΤΑ-EPG.