Επικοινωνία

Αποκλειστική διάθεσις βιβλίων:
Ἐκδόσεις ΡΑΜΑΦΑ-ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
7ον χλμ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ – 85100 ΡΟΔΟΣ
Τηλ. 22410 60597 – Fax: 22410 23080
E-mail:ramafa@ramafa.gr