Όροι Χρήσης

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τίς παραγγελίες σας μπορεῖτε νά τίς κάνετε On-line, μέσω τηλεφώνου καί μέσω Φάξ!

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Στίς τιμές ποῦ αναγράφονται στούς σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνεται ὁ ΦΠΑ. Ὁ ἱστός – e-shop ἐπιφυλάσσεται τοῦ δικαιώματός του νά ἀναπροσαρμόζει τίς τιμές.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τά δέματα ἀποστέλλονται μέ courier Γενική Ταχυδρομική , Πόρτα-Πόρτα ΕΛ.ΤΑ.,ACS καί Speedex. Ἡ παράδοσις γίνεται συνήθως άπό 1 ἔως 4 έργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).
Τά ἔξοδα ἀποστολῆς ἐμφανίζονται κατά τήν διάρκεια τῆς παραγγελίας. Τά παραπάνω ίσχύουν γιά ὅλα τά προϊόντα σέ οἱανδήποτε περιοχή τῆς Ἑλλάδος (πόλεις, κωμοπόλεις, νησιά) χωρίς καμμίαν ἐπιπλέον ἐπιβάρυνσιν.
Τό κόστος ἐπί ἀντικαταβολῆ ἀναφέρεται καί χρεώνεται κατά τήν διάρκεια τῆς παραγγελίας.
Οἱ τιμές τῶν χρεώσεων περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
Ὅλα τά προϊόντα μας συνοδεύονται ἀπό τά νόμιμα παραστατικά.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οἱ τρόποι πληρωμῆς ἀναφέρονται στήν αντίστοιχη σελίδα – ΠΛΗΡΩΜΕΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ἡ έπιστροφή τῶν προϊόντων γίνεται δεκτή ἐντός 1 ὲβδομάδος άποστέλλοντάς τα στήν έδρα μας. Μπορεῖτε νά δηλώσετε τήν ἐπιστροφή σέ γραπτή μορφή, π.χ. μέ γράμμα, φάξ ή E-Mail. Διά τήν τήρησιν τῆς προθεσμίας ἀρκεῖ ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν προϊόντων ή τῆς αἰτήσεως ἐπιστροφῆς μέ χρέωση δική σας καί ἀνάληψη τοῦ κινδύνου ἀπό ἐσάς. Κάθε προϊόν ποῦ θά ἔχει ὑποστῆ ζημίες, ή τοῦ ὁποίου ἡ συσκευασία θά ἔχη ὑποστῆ φθορές, δέν θά ἐπιστρέφεται.

Στοιχεῖα Ἀποστολῆς:
Κωστάκης Κωνσταντῖνος
7ον χλμ Ρόδου-Λίνδου
Ἀναστασιάδη 63
Ρόδος
Τηλ.22410 60597 , Φάξ.22410 23080

ΕΓΓΥΗΣΙΣ

Ὅλα τά προϊόντα τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου ΡΑΜΑΦΑ-ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ συνοδεύονται μέ ἐγγύησιν καλῆς ποιότητος σέ ὅλους τούς τομεῖς.