ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

33.00

29 in stock

SKU: 4_HRAKLIS Category:

Description

Ἡ λέξις ΜΥΘΟΣ , διά τοῦ Κώδικος, μᾶς ἀποκαλύπτει τήν ἔννοιαν ΜΥ = φυσικῶς, ΘΟΣ = θεώμενα.
Ὁ ἤρως ΗΡΑΚΛΗΣ δηλοῦται ΗΡΑ = κάθοδος τῶν φωτοενεργειῶν καί ΚΛΗΣ = ἡ κληΐς ή τό κλέος.
Αἱ ἀλληγορικαί διατυπώσεις ἀποκαλύπτουν μυστικάς γνώσεις τῶν σοφῶν προγόνων μας.
Ὁ Μῦθος ἀπευθύνεται στόν ἐσώτερον καί ἀνώτερον ἐαυτόν. Πλήν τῆς ὑψίστης σημασίας ἐπιστημονικῶν γνώσεων, ὀμιλεῖ περί τῶν αἰωνίων ἠθικῶν ἀξιῶν καί τοῦ ὑπερτάτου ΝΟΜΟΥ τοῦ ΑΙΩΝΙΟΥ, τοῦ Ναίοντος καί πνέοντος ἐφ’ ὁλοκλήρου τοῦ Σύμπαντος.
Ἡ ΔΑΝΑΗ τοῦ μύθου εἶναι ἡ ΔΑ = δύναμις, ΝΑΗ = τοῦ νοός. Ὀ ΔΙΑΣ εἶναι ἡ κατερχομένη δύναμις, ἡ δομοῦσα καί δημιουργοῦσα. Τό ΡΟΠΑΛΟΝ τοῦ Ἡρακλέους εἶναι ΡΟ = ροή, ΠΑ = πυρός, ΛΟΝ = ἡλιακοῦ. Ἡ ΠΑΙΔΕΙΑ τήν ὁποίαν ἔλαβεν, εἶναι ΠΑΙ = πῦρ αἰώνιον, ΔΕΙΑ = δυναμικῶς πορευόμενον.
Ὥς ἣρως Ἡρακλῆς ἓκαστος ἔξ ἡμῶν ἀναμένει τήν ΑΘΗΝΑΝ = δύναμιν θεάσεως τοῦ Νοός καί τὸν ΕΡΜΗ = φωτισμόν ἐπί τῆς ΜΑ = ὁρατῆς φύσεως.
Δι’ ΕΡΜΟΥ + ΝΟΟΣ θά λάβη τήν ΕΡΜΟΥ-ΝΕΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται ἀσφαλῶς διά Νοός καὶ βεβαίως, ἄν ἡ ΑΘΗΝΑ συντροφεύη τόν ΕΙΡΜΟΝ τῶν σκέψεών μας.*

Σελίδες 352 ISBN: 960-86028-2-3

Πληροφορίες στήν ιστοσελίδα ellinlogos.gr

Additional information

Weight 0.8 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.