ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΜΝΩΝ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

55.00

49 in stock

SKU: 6_KALLIMAXOS Category:

Description

Δι’ Ὀλυμπίων ὀνομάτων ἐτιτλοφορήθησαν οἱ τρεῖς Ὓμνοι τοῦ Καλλιμάχου, θέμα τοῦ 5ου βιβλίου μου: Εἰς ΔΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΑΡΤΕΜΙΝ.
Ὁ ΔΙΑΣ, ὡς δύναμις δημιουργός, ἀγγέλλεται εἰς τόν Ὓμνον γεν(ν)ηθείς εἰς τό ΠΑΡΡΑΣΙΟΝ – ΠΥΡ – ΡΑ (ὑπερτάτων φωτοενεργειῶν) ΣΙΟΝ = ἐσωτερικῆς θεάσεως.
Ἀνετράφη είς τά ΙΔΑΙΑ ὃρη τῆς ΓΑΙΑΣ, τῆς παμμήτορος καί συζύγου τοῦ πατρός ΟΥ – ΡΑ – ΝΟΥ.
Ὁ ΑΠΟΛΛΩΝ εἶναι ἡ Α = ἀρχική δύναμις, Π = τοῦ πυρός, ΟΛΛΩΝ = τῶν ἡλίων (Λ = ἡλιακός φωτισμός). Εἶναι ὁ ΠΑΛΛΩΝ έφ’ ὁλοκλήρου τοῦ Σύμπαντος. Εἶναι ἡ ΠΝΟΗ ἡ ζωογόνος. Εἶναι ΔΗΛΙΟΣ = φανερός, λαμπερός, διότι ἐγεν(ν)ήθη εἰς ΔΗΛΟΝ.
Ἡ ΑΡΤΕΜΙΣ, ἀδελφή δύναμις τοῦ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ καί τέκνον τοῦ ΔΙΟΣ, εἶναι ἡ ΑΡΤΕ = τρέφουσα τήν ΜΙΣ = ὁρατήν φύσιν. Εἶναι αὐτή ἡ ἰδία τροφός καί δύναμις φωτός. Ἀπό Διός ἔλαβε τήν ἐξουσίαν, νά φέρῃ εἰς θέασιν τήν ὁρατήν φύσιν. Εἶναι ἡ ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ ΚΟΥΡΗ, τήν ὁποίαν ὁ ΜΙΝΩΣ (= Μένος = φυσικός Νοῦς) καταδιώκει, ἓως ὃτου συλληφθῆ εἰς τά ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙ = δύναμις – ΚΤΥΑ = κάτω, τῶν ΑΛΙΗΩΝ – Ἡλίων.
Ἓνεκα τούτου οἱ Κύδωνες ὠνόμασαν τήν ΝΥΜΦΗΝ (= νόμον φωτός) ΔΙΚΤΥΝΑ. Οἱ Ἓλληνες μύθοι μας παρέχουν ΠΛΗΡΟ – ΦΟΡΙΑΣ = πλήρεις φοράς γνώσεων καί ἀφυπνίζουν τήν Διάνοιάν μας. Ὣς γνήσιοι ΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΘΡΩΠΟΙ ὀφείλομεν νά τούς ἐν – νοήσωμεν.

Σελίδες 630 ISBN: 960-86028-4-X

Additional information

Weight 1.3 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.