ΔΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ

33.00

48 in stock

SKU: 8_DIAS Category:

Description

Ὁ Δίας σημαίνεται δύναμις τῆς φύσεως καί διά τῶν πολλῶν ἐπιθέτων ὑποδηλοῦται τό πλῆθος τῶν ἰδιοτήτων αὐτοῦ. Ἡ γνωσιολογική ὑπονόησις τῶν μύθων περί φάσεως δημιουργίας, περί ἐπιπέδων καί λειτουργειῶν τῆς φύσεως ἐξυπηρετήθη διά τῆς ἐπινοήσεως τῶν μεταμορφώσεων, ὡς καί τῶν γάμων τοῦ Διός μετά τοῦ πλήθους τῶν θεαινῶν ἠ γυναικῶν ἠ συλλέκτρων. Ἀβιάστως συμπεραίνεται, ὃτι ἡ ἔννοια τῆς μεταμορφώσεως τοῦ Διός εἰς Νέφος, Χιόνα, Χάλαζαν, χρυσήν βροχήν, σημαίνει τήν ἐπίγνωσιν τῆς μεταβλητότητος τῶν μορφῶν τῆς ὓλης.

Σελίδες 316 ISBN: 978-960-89384-2-7

Additional information

Weight 0.7 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.