Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

33.00

26 in stock

SKU: 3_LOGIKH Category:

Description

Ὁ Κώδιξ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὡς νοηματικόν ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ (ἔργον ἡλίου ή φωτεινόν) ἔρχεται νά ἀναδείξη τό μεγαλεῖον καί τήν σοφίαν τῆς Ὀρθογραφίας. Ἀλλά τί σημαίνει ΛΟΓΙΚΗ καί τί σημαίνει ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ;
ΛΟΓΙΚΗ εἶναι ΛΟ = ὁ φωτισμός, ΓΙ = ἑπί γῆς συνεχῶς κατερχόμενος, ΚΗ = ἐπί τῶν γαιωδῶν σωμάτων ἡ ΛΟΓ = τό φῶς στήν γῆν ΙΚΗ = ἔρχεται φθάνει (ΙΚΩ= ἔρχομαι – φθάνω). Ὄ,τι λοιπόν τό φῶς ἀποκαλύπτει καί ὁ Νοῦς δέχεται καί ἐπικυρώνει, εἷναι ΛΟΓΙΚΟΝ ἄρα φωτεινόν.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ εἶναι ἡ ΟΡΘΗ-ΓΡΑΦΗ. ΟΡΘΗ σημαίνει κατά τόν Κώδικα ΟΡ = χῶρος ἀπό ὃπου ρέουν αἱ φωτοενέργειαι καί ΘΗ = καθίστανται θεαταί καί φανεραί. ΓΡΑΦΗ εἶναι Γ = πρός γῆν ΡΑ = ἡ ροή τοῦ ὑπερτάτου φωτισμοῦ ΦΗ = καί ἡ φανέρωσις αὐτοῦ τοῦ φωτός.
Ἡ ΓΡΑΦΗ διά τόν μή γνωρίζοντα εἶναι ΓΡΙΦΟΣ.

Τήν ὀρθογραφία τῶν ΛΕΞΕΩΝ ὁρίζουν τά ΦΩΝΗΕΝΤΑ διότι εἶναι ΦΩ = φῶς ΝΗ = τοῦ Νοός ΕΝΤΑ= εντός.
Τά φωνήεντα ὡς νοηματικόν ουράνιον τόξον ἐκφράζουν πολυτρόπως τά νοήματα τῶν αφώνων.
Τά φωνήεντα, ὡς ΣΥΜ-ΒΟΛΑ, συμβάλλουν στήν κατανόησιν τῶν νοημάτων.

Σελίδες 317 ISBN: 960-86028-7-4

Additional information

Weight 0.6 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.